Headline NEWS

Aktualności

30-06-2018

Dostosowanie układu nawęglania kotła OFz-140 w Synthos Dwory Oświęcim


Pomiędzy firmami Polteron a Synthos Dwory została zawarta umowa na dostosowanie układu nawęglania kotła OFz-140 w Synthos Dwory, w ramach której zostanie wykonana wielobranżowa dokumentacja techniczna oraz wykonane kompleksowe prace budowlano montażowe. Umowa została zawarta w 27 czerwca 2018 roku na kwotę 14.391.000,-zł.

Nowa linia nawęglania zostanie wybudowana w oparciu o własne rozwiązania technologiczne firmy Polteron i wyposażona między innymi w kruszarkę młotkową, seperatory metalu, przesiewacz nadziarna, system zdmuchiwania nawisów w zasobnikach węgla oraz przenośniki, przesypy i instalacje odpylania.