Headline NEWS

Aktualności

28-09-2018

Wielobranzowy projekt dla odtworzenia instalacji kanalizacyjnej przemysłowej i opadowej dla bloków 1-12 w El.Bełchatów


Pomiędzy Polteron a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w dniu  26 września 2018 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej odtwarzającej instalacje kanalizacji przemysłowej i deszczowej dla bloków od 1 do 12. w Oddziale El.Bełchatów. Dokumentacja ma obejmować projekty wykonawcze w branżach budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej i AKPiA z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi.

 

.