Headline NEWS

Aktualności

30-10-2019

Projekt kotłowni pomocniczej dla Bloku Energetycznego o mocy 1000 MWe w Ostrołęce


Przedmiotem Umowy, którą zawarł Polteron z Prochem SA w dniu 30 października 2019 roku jest wykonanie kompletnej i kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy kotłowni pomocniczej w ramach budowy Bloku Energetycznego o mocy 1000 MWe w Ostrołęce”. W skład wymaganych prac projektowych wchodzi w szczególności opracowanie projektu podstawowego,  projektu budowlanego oraz  projektów wykonawczych i powykonawczych, we wszystkich istniejących branżach.

Nasza firma również będzie sprawowała nadzory autorskie wielobranżowe w zakresie opisanym w Prawie Budowlanym.