Headline NEWS

Aktualności

18-03-2020

Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy walcowni drobnej Cognor S.A. w Krakowie


Dla potrzeb przebudowy walcowni drobnej Cognor S.A. Oddział Łabędy w Krakowie  Polteron jako generalny projektant inwestycji wykonuje kompletną wielobranżową dokumentację techniczną. W tym celu została podpisana umowa w dniu 17 marca 2020 roku o wartości ponad dwa miliony złotych. Umowa obejmuje prace przygotowawcze, koncepcyjne, projektowe, kosztorysowe i dokumentacyjne przedsięwzięcia przebudowy walcowni.

Jednocześnie umowa zawiera reprezentowanie Zamawiającego, nadzory autorskie i odbiorowe. Celem tej inwestycji jest przebudowa i unowocześnienie istniejącej linii produkcyjnej.