Headline NEWS

Aktualności

02-01-2020

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w PEC w Chełmie


Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: Dla potrzeb budowy nowego układu wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Chełmie” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Polteron podpisał umowę z o.o.,Econstruction sp. z o.o.na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Umowa została podpisana w  dniu 30 grudnia 2019 roku.

.