Headline NEWS

Aktualności

02-09-2020

Rozbudowa EC sp. z o.o. w Skierniewicach oparta na silnikach gazowych


Na zlecenie firmy Elemont sp. z o.o. Polteron wykona wielobranżową dokumentację techniczną dla potrzeb rozbudowy EC sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych. Umowa została zawarta w dniu 31.07.2020 roku. Nowy blok kogeneracyjny posiadał będzie nominalna moc cieplną 19MW i sumaryczną moc elektryczną 7 MWe.

Umowa ma być zrealizowana w całości w terminie do 30 września 2021 roku.