Headline NEWS

Aktualności

19-12-2016

Polteron Generalnym Projektantem dla wybudowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów


W dniu 15 grudnia 2016 roku nasza firma podpisała umowę z TM.E. S.p.A. - Termomeccanica  Ecologia na wykonanie prac projektowych jako Generalny Projektant, dla potrzeb kontynuowania budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Po odstąpieniu od umowy z Inwestorem przez poprzedniego generalnego wykonawcy Mostostal W-wa, przetarg na dokończenie budowy wygrała włoska firma TM.E S.p.A.  W ramach tej umowy Polteron wykona projekty technologiczny, budowlany, wykonawcze i powykonawcze.

Jest to jedyna w całości polska firma inżynieryjna prowadząca tego typu prace projektowe i wykonująca projekt technologiczny dla spalarni odpadów komunalnych.