Headline NEWS

Aktualności

<< <  Strona 3 z 3

06-11-2012

W październiku 2012 roku zarząd spółki Polteron podpsiał umowę z Mostostalem Warszawa na pełnienie funkcji Generalnego Projektanta budowy Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach tej umowy firma ma wykonać wielobranżowe projekty techniczne, projekt koncepcyjny, budowlany oraz opracowania środowiskowe.

więcej...
05-07-2012

W dniu 3 lipca 2012 roku została podpisana umowa z firmą Control Proces SA na przygotowanie kompletnej oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego pt. „Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ SA". Umowa przewiduje, że w przypadku podpisania umowy przez Control Proces z Inwestorem zadania inwestycyjnego, Polteron będzie wykonywał wielobranżowy projekt techniczny budowanego bloku energetycznego.

więcej...
31-03-2012

29 marzec 2012 rok została podpisana umowa z Elektrownią Kozienice SA na wykonanie projektu estakady transportu hydraulicznego popiołu i żużla oraz rurociągów wody powrotnej ze składowiska popiołów. Umowa ta jest kontynuacją wcześniejszych podpisanych umów związanych z przygotowaniem terenu pod budowę nowego bloku energetycznego 1000 MW przez Elektrownię Kozienice.

więcej...
06-09-2010

Zarząd Polteron Firma Inżynieryjna sp. z o.o. podpisał z Rafako S.A.w Raciborzu w dniu 01.09.2010 roku umowę na wykonanie projektu wielobranżowego dotyczącego rozbudowy kotła OP-150 K10 do spalania biomasy wraz z instalacją magazynowania, przygotowania i transportu biomasy do kotła w Elektrowni Stalowa Wola S.A. Jest to kocioł pyłowy, dotychczas opalany węglem.

więcej...
05-08-2010

W dniu 30.07.2010 roku nasza firma zawarła umowę z konsorcjum firm Energoinstal S.A. i Warbud S.A. na wykonanie wielobranżowego projektu technicznego dla potrzeb budowy źródła ciepła w Opolu - układu wysokosprawnej kogeneracji. Inwestorem tej inwestycji jest Energetyka Cieplna Opolszczyzna S.A. Nominalna moc cieplna budowanego układu kogeneracyjnego wyniesie ok. 28 MWt, a moc elektryczna 10 MWe. Zakończenie inwestycji planowane jest na marzec 2012 roku.

05-07-2010

30 lipca 2010 roku odbył się w naszej firmie audyt przeprowadzony przez firmę audytorską GEM Biuro Certyfikacji w zakresie stosowania normy ISO 9001:2008. Uprzejmie informujemy naszych Koopreantów, Zleceniodawców i potencjalnych inwestorów, że nasza firma uzuskała pozytywną ocenę w zakresie stosowania Systemu Zarządzania Jakością. Zakres audyu obejmował projektowanie obiektów i instalacji przemysłowych i doradztwa technicznego w zakresie generalnego wykonawstwa.

23-06-2010

W dniu 23 czerwca 2010 roku pomiędzy Polteron Firma Inżynieryjna sp. z o.o. została podpisana umowa z Rafako S.A. na wykonanie Wielobranżowego Projektu Technicznego zabudowy kotła fluidalnego na biomasę o wydajności 200 ton pary/h w PKE El. Jaworzno III wraz z instalacją podawania biomasy wg technologii opracowanej przez inżynierów z Polteronu.

więcej...
30-03-2010

W dniu 29 marca 2010 roku Polteron Firma Inżynieryjna sp. z o.o. podpisała umowę z firmą Rafako S.A. na wykonanie, dostawy i montaż układu odpylania silosu, areacji, transportu i dozowania mączki kamienia wapiennego z przeznaczeniem dla Mokrej Instalacji Odsiarczania Spalin w EC Siekierki. Wcześniej nasza firma wykonała dokumentację wielobranżową dla tego układu.

więcej...
07-07-2009

Po raz pierwszy w historii Polteron Firma Inżynieryjna  sp. z o.o. wykonuje kompletny projekt wielobranżowy dla budowanej przez Rafako Instalacji Odsiarczania Spalin z PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. W dniu 2 lipca 2009 roku Polteron zawarł umowę z RAFAKO S.A. na wykonanie projektu wielobranżowego dla  Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6 w  Elektrowni Dolna Odra S.A.

więcej...