Headline NEWS

Dostawy

Oferta firmy POLTERON obejmuje kompleksową organizację dostaw maszyn, urządzeń, linii i obiektów technologicznych dla potrzeb realizacji inwestycji:

- opracowanie warunków technicznych dostaw - WTD

- organizacja przetargów na dostawy

- organizacja finansowania dostaw

- zakupy, dostawy w systemie „just in time”