Headline NEWS

Historia

POLTERON Firma Inżynieryjna Sp. z o.o. jest jedną z wielu firm projektowo-inżynieryjnych powstałych w wyniku przemian społeczno-gospodarczych i ustrojowych w Polsce, jakie dokonały się na przełomie 80 i 90 lat. Założona została jako firma prywatna w 1987 roku.

POLTERON Firma Inżynieryjna Sp. z o.o. jako firma i marka oraz znak graficzny od początku swojego istnienia, podlegając po drodze zmianom organizacyjnym i właścicielskim funkcjonowała głównie na rynku hutniczym.

POLTERON Firma Inżynieryjna Sp. z o.o. (pierwotna nazwa PP Polteron) początkowo zatrudniając kilka osób zajmowała się doradztwem technicznym, poszukiwaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych dla potrzeb polskiego hutnictwa. Lata następne wykazały potrzebę wykonania prac projektowych we własnym zakresie. Powstały zalążki pracowni mechanicznej, gospodarki wodnej, elektrycznej i budowlanej, które rozbudowując swój potencjał na rynku projektowym pozwoliły na wyodrębnienie samodzielnego Biura Projektowego. Licząc się z potrzebą zadowolenia klientów oraz kompleksową obsługą inwestycji czy też modernizacji w przemyśle, stworzono w firmie Biuro Realizacji Inwestycji zajmujące się wykonawstwem obiektów linii i urządzeń technologicznych, montażem i uruchomieniami.

POLTERON Firma Inżynieryjna Sp. z o.o. jest jedną z niewielu firm prywatnych bez przeszłości państwowego przedsiębiorstwa, której udało się wpisać na stałe na listę firm działających w obszarze projektowania i modernizacji technologicznej polskiego przemysłu.

POLTERON Firma Inżynieryjna Sp. z o.o. dzięki aktywności na rynku prowadzi obecnie działalność w przemyśle metalowym, maszynowym, hutniczym, energetycznym i ochrony środowiska w kraju i zagranicą.

Naszymi i kontrahentami są obecnie największe firmy z branży energetycznej, ochrony środowiska, przetwórstwa metali, metalurgicznej i gospodarki odpadami.