Headline NEWS

Misja firmy

Misja firmy POLTERON Firma Inżynieryjna sp. z o.o. zapisana jest w jej nazwie:  misja

To zapewnienie najwyższego poziomu jakości i konkurencyjności dostarczanych przez polskich inżynierów wyrobów i usług oraz klucz do zadowolenia naszych klientów i osiągnięcia trwałego powodzenia na rynku.

Strategię wykonywania misji opieramy na następujących założeniach:

- pełne zaangażowanie całej załogi firmy w systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji,
- stałe poszukiwanie najnowszych, o światowym zasięgu rozwiązań techniczno-technologicznych i ekonomicznych, dla potrzeb wykonywanych wyrobów i usług,
- tworzenie klimatu pozwalającego na profesjonalne wykorzystanie inwencji twórczej naszych pracowników, umiejętności otwartego porozumiewania się i partnerskiej współpracy
  z pracownikami naszych klientów,
- ciągła współpraca wszystkich zatrudnionych nad poprawą jakości wykonywanych wyrobów i usług.