Headline NEWS

Projektowanie

Oferta firmy POLTERON obejmuje usługi projektowe dla potrzeb inwestycji, związane z każdą jej  fazą realizacyjną:

- projekty koncepcyjne

- raporty ochrony środowiska

- projekty technologiczne, podstawowe

- projekty budowlane do uzyskania pozwoleń na budowę

- projektowanie wielobranżowe, wykonawcze

- projekty powykonawcze

- projekty rozbiórek

- wizualizacja obiektów i instalacji

- dokumentacja kosztorysowa, przedmiary

- instrukcje rozruchów i eksploatacji