Headline NEWS

Przygotowanie inwestycji

Oferta firmy POLTERON obejmuje usługi związane z aspektami przygotowania inwestycji takimi jak:

- opracowania studialne,

- analizy techniczno-ekonomiczne inwestycji,

- opracowanie dokumentów ofertowych i kontrolnych,

- opracowanie specyfikacji urządzeń obiektów przemysłowych,

- opracowanie warunków technicznych dostaw - WTD

- przygotowanie dokumentacji przetargowych,

- organizowanie przetargów na dostawy i wykonawstwo inwestycyjne,