Headline NEWS

Referencje

Przedstawiamy zainteresowanym  osobom i firmom ukończone w ostatnich latach najważniejsze projekty inwestycyjne dla których nasza firma wykonywała jako Generalny Projektant wielobranżowe projekty techniczne oraz projekty technologiczne:

- Tauron Wytwarzanie – Projekt Techniczny instalacji odpopielania dla  budowy bloku 910 MW w El. Jaworzno III w Jaworznie.

- ZTUO Szczecin –   Projekt Techniczny budowy Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów dla Mostostal Warszawa  w Szczecinie.

- ZTUO Szczecin –  Projekt Technologiczny budowy Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów dla Mostostal Warszawa  w Szczecinie.

- ZTUO Bydgoszcz – Projekt Budowlany bunkra odpadów dla Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów w Bydgoszczy dla firmy URS Polska sp. z o.o.

- EC Opolszczyzna SA – Projekt Techniczny Budowy bloku wysokosprawnej kogeneracji dla firmy Warbud S.A. 

- EC Opolszczyzna SA – Projekt Technologiczny Budowy bloku wysokosprawnej kogeneracji wykonywanego dla firmy Energoinstal S.A.

- EC PKN Orlen SA – Projekt Techniczny budowy Kotła OOG-420 na zlecenie Rafako.

- El. Stalowa Wola - Projekt Techniczny podawania biomasy dla realizowanej inwestycji dla kotła OP-150.

- PKE EC Jaworzno III - Projekt Technologiczny podawania biomasy do kotła dla Rafako S.A. dla budowanego kotła biomasowego o mocy 50MWe.

- PKE EC Jaworzno III - Projekt Techniczny linii podawania biomasy dla firmy OMIS.

- Elektrowni Dolna Odra - Projekt Techniczny instalacji odsiarczania spalin dla Rafako SA.

Ponadto nasza firma wykonała wiele innych projektów, zarówno technicznych wielobranżowych, budowlanych i wykonawczych jak i technologicznych dla firm z obszarów swojego działania.