Headline NEWS

Rozwój i szkolenia

Rozwój i szkolenia pracowników

POLTERON Firma Inżynieryjna sp. z o.o. dba o rozwój i kształcenie swoich pracowników, poprzez system odpowiednich szkoleń. Obejmuje on zarówno wewnętrzne szkolenia, jak i zewnętrzne kursy prowadzone przez wyspecjalizowane firmy. Dla naszych pracowników organizujemy również szkolenia językowe oraz kursy podnoszące kwalifikacje. W trosce o stałe podnoszenie poziomu wykształcenia naszej kadry finansujemy pracownikom studia podyplomowe, jak również uzupełniające studia magisterskie.

Pracownikom z zagranicy pomagamy w dostosowaniu się do nowych warunków życia i pracy w realiach polskiego prawa.