Headline NEWS

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Polteron Firma Inżynieryjna sp. z o.o. choć należy do kategorii małych firm w globalnym świecie gospodarczym, jest świadoma swoich powinności społecznych.
Jak każda firma wytwarza silne więzi z otoczeniem. Znajduje to wyraz w zewnętrznych działaniach naszej firmy.  Mamy świadomość, że realizując inicjatywy z zakresu odpowiedzialności społecznej możemy przyczynić się do rozwoju społeczności lokalnej, zaspokajania konkretnych potrzeb społecznych. Dzięki działaniom biznesowym, współpracy z partnerami i kontrahentami jak również właściwym relacjom  z pracownikami podejmowane działania o charakterze społecznym i charytatywnym budują nasz pozytywny wizerunek społeczny .

Nasza odpowiedzialność społeczna przejawia się w różnorodnej działalności charytatywnej.

Podejmujemy działania na rzecz instytucji świadczących pomoc dzieciom. Naszą tradycją jest wspieranie międzynarodowej organizacji charytatywnej UNICEF. Kupując kartki świąteczne tej organizacji mamy możliwość zaoferowania swojej pomocy dzieciom z najbiedniejszych krajów świata.                                            
Wspomagamy działalność Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” przez co pomagamy w opiece dzieciom chorym i niepełnosprawnym z terenu całej Polski.

Nie zapominamy o społeczności lokalnej, uczestnicząc w różnych akcjach charytatywnych dla potrzeb najbiedniejszych.
Także swoją obecność sygnalizujemy w sporcie poprzez sponsorowanie osiedlowych klubów piłkarskich, czy też ogólnopolskich imprez sportowych jak turnieje tenisowe dla amatorów.

Wspomagamy również swoich pracowników, w trudnych dla nich prywatnych sytuacjach.

Mamy świadomość tego, że nie trzeba posiadać wiele, aby móc dzielić się z innymi i że jest to naszym moralnym obowiązkiem i odpowiedzialnością społeczną.