Headline NEWS

Zarząd firmy


Prezes Zarządu:
mgr inż. Paweł Włodarczyk
tel.: (+48) (012) 262 - 92 - 12

Prokurent:
mgr inż. Paweł Ciałowicz
tel.: (+48) (012) 262 - 92 - 12 w. 112

Dyrektor Biura Projektowego:
mgr inż. Marek Matuła
tel.: (+48) (012) 262-92-12 w. 105

Główny Księgowy:
mgr Aneta Kaźmirek
tel.: (+48) (012) 262-92-12 w. 110