Headline NEWS

Gospodarka odpadami

Oferta obiektów i węzłów technologicznych w obszarze gospodarki komunalnej

- zakłady termicznego przekształcania odpadów oparte o kotły rusztowe
- węzły technologiczne odzysku materiałowego i przygotowania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych i przemysłowych
- instalacje utylizacji osadów ściekowych
- stacje przeładunkowe odpadów komunalnych
- instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych
- sortownie odpadów komunalnych
- instalacje do kompostowania odpadów  
- linie do produkcji paliwa alternatywnego